WordPress webdesign Chantal Spieard fotografie

De situatie

Om Chantal Spieard ‘s werk online tot volle glorie te laten komen voor zowel potentiële opdrachtgevers als geïnteresseerden diende een volledig responsive online portfolio en showcase ontwikkeld te worden.

De aanpak

Bij het bepalen van de doelgroep (huidige en potentiële eindklanten, art director en geïnteresseerden) en hun doelstellingen op de site kwam naar voren dat hun online kijkgedrag voornamelijk gericht is op snelheid. Snel kunnen scannen van nieuw werk, kwaliteit, stijl, verdieping en intentie van de fotograaf was een must. Inzicht in Google Analytics leerde dat een substantieel deel van de bezoeken aan de site via een mobiel apparaat wordt gedaan. Het ontwerp moest flexibel genoeg zijn om aan te sluiten bij dit gedrag.

Voor Chantal Spieard diende de site een online platform te zijn waar ze haar commercial, personal en film projecten kan tonen. Via het pad van user flow, schetsen, wireframes en een high-fidelity prototype zijn we iteratief tot een interactie en visueel ontwerp gekomen dat aansloot bij de gestelde eisen.

De resultaten

Binnen WordPress hebben we een ‘masonary’ website ontwikkeld. De site is een online portfolio geworden waar Chantal’s foto en film projecten moeiteloos hun weg vinden binnen het ontwerp.

WordPress webdesign Chantal Spieard fotografie Ruby

Lets start something amazing together