WordPress webdesign Depressie Vereniging Nederland ontwerp homepage
WordPress webdesign Depressie Vereniging Nederland ontwerp logo

De situatie

Het groeiend aantal (potentiële) leden daagde de Depressie Vereniging uit om opnieuw na te denken over hun identiteit. Tevens diende een makkelijk te onderhouden online platform gecreëerd te worden voor de snelgroeiende informatie- en communicatiebehoefte van de doelgroep.

De aanpak

Tijdens de concept ontwikkelingsfase hebben we tezamen met de Depressie Vereniging een aantal conversie-doelen gedefinieerd. Het verkrijgen van nieuwe leden en financiële steun, aanmelden voor bijeenkomsten en lotgenotendagen en het bieden van een feedback-platform zijn de belangrijkste conversie-doelen die bijdragen aan het succes van de Depressie Vereniging. De functionaliteit van de website is zodanig opgezet en ontworpen dat deze aansluit bij de fase van de customer journey waarin de gebruiker zich bevindt (ambassadeur worden) zodat de doelen gerealiseerd kunnen worden.

Naast conversiedoelen hebben we 4 persona’s (archetype gebruikers) gedefinieerd met ieder hun eigen informatiebehoefte (“ik heb een depressie”, “ik ben een naaste”, “ik ben sponsor”, “ik zoek informatie”) die vervuld diende te worden op de site.

Via een user flow, wireframes en een uitgebreide set visueel ontwerpen hebben we het ontwikkelingsproces zo tastbaar en inzichtelijk mogelijk gehouden voor de Depressie Vereniging.

De resultaten

Het ontwikkelde nieuwe logo symboliseert zogenaamde “stepping stones” welke de meest voorkomende kleuren hebben van ontspanningsmomenten in de natuur zoals de tuin, het bos, water en strand. Het ronde vriendelijke en open lettertype maakt het logo compleet.

Naast het nieuwe logo hebben we voor de Depressie Vereniging een geheel nieuwe WordPress website ontworpen en gerealiseerd. 100% maatwerk en responsive gericht op het realiseren van conversie-doelen en het vervullen van de informatie- en communicatie behoefte van de gedefinieerde gebruikers doelgroepen. Een uitgebreide agenda-, nieuws- en e-mail nieuwsbriefsectie informeert de bezoeker over de actualiteit. Een prominent aanwezige uitklapbare sectie om leden, donateurs en fondsen te werven completeert de voorafgestelde doelstellingen.

WordPress webdesign Depressie Vereniging Nederland design system
WordPress webdesign Depressie Vereniging Nederland design system

Lets start something amazing together