Wordpress webdesign Rotary Club Haarlemmermeer van 1852 homepage
Wordpress webdesign Rotary Club Haarlemmermeer van 1852 ontwerp

Concept studie

Tijdens de concept studie voor de nieuwe website van de Rotary Club Haarlemmermeer 1852 kwam naar voren dat het online kanaal intensiever gebruikt moest gaan worden om meer exposure te creëren. Een belangrijke functie van de Rotary is het zich dienstbaar opstellen voor de lokale samenleving door het uitvoeren van diensten en/of het doneren van gelden. De website bevat daarom 3 belangrijke secties:

  • Agenda: gericht op de toekomst met op stapel staande activiteiten
  • Projecten: gericht op het verleden om de inspanningen van de Rotary te etaleren en bezoekers te informeren
  • Sponsoren: gericht op het creëren van een platform voor bedrijven die geld en/of tijd hebben gedoneerd

Beveiligde online ledenomgeving

Naast het publieke gedeelte bevat de website een grote beveiligde online omgeving voor de leden van de Rotary Club Haarlemmermeer 1852 die voornamelijk als intern communicatie-medium gebruikt wordt, bijvoorbeeld door het aan- en afmelden voor ledenactiviteiten.

Dynamische content

De gebruikers van de website kunnen grofweg ingedeeld worden in 2 groepen: publieke bezoekers en leden met elk specifieke autorisatie om bepaalde content en functionaliteit wel of niet te zien. Bijna elke pagina van de website bevat deze dynamiek waarbij bijvoorbeeld leden meer of minder content en mogelijkheden te zien krijgen dan publieke bezoekers.

Wordpress webdesign Rotary Club Haarlemmermeer van 1852 online agenda

Lets start something amazing together